Şubat 2015 Er Celbinde Sevke Tabi Yükümlülerin TRT Duyurusu

Şubat 2015 er celbinde silâhaltına alınacak.

Yükümlülere ait trt duyurusu

1.  Şubat 2015 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını 20 ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik şubesi başkanlıkları ile e-devlet üzerinden öğrenebileceklerdir.

3.  Şubat 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi yükümlülerden:

a.  Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)    askerlik şubelerinden 20 ocak – 05 şubat 2015,

(2) e-devlet üzerinden 20–29 ocak 2015 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b.  İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1)    askerlik şubelerinden 03-20 mart 2015,

(2) e-devlet üzerinden 03-15 mart 2015 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c. Yükümlüler, e-devlet üzerinden 20-29 ocak 2015, askerlik şubelerinden                   20 ocak-01 şubat 2015 tarihleri arasında yaptırdığı sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra yapılan sevk işlemlerinin yol ve iaşe bedelleri askerlik şubelerince ödenecektir.

4.   Şubat 2015 er celp döneminde;

a.  1995 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2015 olanlar,

b. Celp dönemi şubat 2015 olmadığı halde, şubat 2015 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden şubat 2015 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

5. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için; nüfus cüzdanları ile birlikte                        20 ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik şubelerine başvurarak veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

6. Şubat 2015 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 05 şubat 2015 dahil,           2’nci grupta sevke tabi olanlardan 20 mart 2015 dahil tarihine kadar  sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

7. 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.asal.msb.gov.tr/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir