Polis Koleji Taban Puanları 2012 – 2013

POLİS KOLEJİ Yapılan Yönetmelik değişikliği ile 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez kız öğrenci alınacaktır.
Başvuru İşlemleri
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular; adayların okumakta oldukları Okul müdürlüklerine yapılacaktır.
Öğrenci kaynakları şunlardır

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarını bitiren öğrenciler ile Lise Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerdir.
Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış paraya çevrilmiş ertelenmiş zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet ihtilâs irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık resmî ihale ve alım satıma fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devem etmetke olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak
İlköğretim okulunu üç veya daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak
Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak
Öğrenime ara vermemiş olmak
Herhangi bir okuldan ahlâkî veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak
Hazırlık sınıfı hariç lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
Öğrenim kilo boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

Y A Ş En az Boy (Santimetre)
12 yaşından gün almamış olanlar 134 cm. (dahil)
13 yaşından gün almamış olanlar 139 cm. “
14 yaşından gün almamış olanlar 144 cm. “
15 yaşından gün almamış olanlar 151 cm. “
16 yaşından gün almamış olanlar 156 cm. “
17 yaşından gün almamış olanlar 160 cm. “
Kilo Yönünden Aranan Şartlar;
Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.

Yaş Yönünden Aranan Şartlar;
Müracaat edilen yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak gereklidir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde düzeltilmiş yaşa itibar edilir.
Şehit ve vazife malulleri çocukları için şu şartlar şuhlardır

Emniyet Teşkilatında görevli iken şehit veya vazife malulü olanların Polis Kolejine girmeye istekli çocukları giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında tam puanın en az %50′ sini almaları kaydıyla bu konuda ayrılan kontenjandan başarı sırasına göre istifade ettirilirler. Bu kontenjan o yıl için koleje alınan asil adayların sayısının %10′ unu geçemez.
Tahsil yönünden aranan koşullar şunlardır

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarını veya muadili ortaokulları (3) üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak
Yurtdışında öğrenim görenlerden bu yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Bürolarınca yapılmış olmak
Tahsile ara vermemiş olmak
Hazırlık sınıfı hariç lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
Başvuru zamanı ve şekli şöyledir

Kolej giriş sınavına başvurular her yıl Polis Koleji Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında halen okumakta oldukları Okulu Müdürlükleri’ne şahsen yaparlar.

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavı baraj ya da taban puanı ile ilgili sitemize çokça soru gelmektedir. Bilindiği gibi PMYO sınavında baraj uygulaması yoktur. Bu sınav yarışma usulünde yapılmaktadır. Yani taban puanın ne olacağını veya kaç olacağını öğrencilerin kendilerinin başarıları belirlemektedir. Taban puan ise genellikle her yıl değişmektedir.

Bilindiği gibi geçen (2007) yıl, soru sayısına değişme oldu. Dolayısıyla da bu yıl taban puanın değişmesi ihtimalinin yüksek olduğunun bilinmesi gerekir. Ayrıca, erkek adaylar ile bayan adaylar arasında da, taban puan açısından farklılık bulunmaktadır. Çünkü, alınacak erkek sayısı fazla iken (6100), bayan sayısı (320) düşüktür. Sonuç olarak, 2007 PMYO sınavının taban puanının değişmemesi, yükselmesi veya düşmesi sözkonusudur, bunu adayların başarısı etkilemektedir ve taban puan, erkek veya bayan olmaya göre değişebilmektedir.PMYO sınavında sorulan her bir sorunun değeri 1 puandır ve 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Erkekler ile kızların değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılmaktadır ve dolayısıyla da taban puanlar ayrı ayrı olmaktadır. 
Sevgili Polis Koleji Adayları,
2013 Polis Koleji Taban puanları ile ilgili olarak sitemize oldukça çok soru soruluyor. Her ne kadar Polis Koleji’nin resmi web sitesinde Polis Koleji SBS taban puanı 450 dense de buna olanak yoktur. Çünkü SBS den aldığınız puana göre sıralama yapılarak Polis Koleji Mülakatlarına çağırılıyorsunuz. Bu nedenle SBS den yüksek puan almaya çalışınız. Şimdiden basarılar.

4 Replies to “Polis Koleji Taban Puanları 2012 – 2013”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir