Okul Öncesi Grup Oyunları

Tüm salon ve bahçe oyunları grup oyunudur..Öğrencilerin tümünün katılımı ile gerçekleşir.Amaç farklı bireylerin ortak etkileşimini sağlamaktır..İşbirliği ve grup bilincini geliştirmekle birlikte sosyal yönden eğitmektir

OYUNUN ADI:CANLI TELEFON
GELİŞİM ALANI:Bilişsel Alan ve Dil Gelişimi
AMACI:Türkçe’yi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme
ARAÇ GEREÇLER:-
OYUNCU SAYISI:Sınıf Mevcudu
YAŞ GRUBU:5-6 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER:Sınıf Salon
UYGULAMA:
Çocuklar oyun alanında iki gruba ayrılırlar.Öğretmen her iki grubun başındaki öğrencilere bir cümle söyler.Öğretmenin başla komutu ile,ilk
sıradaki öğrenci yanındakine,o da kendi yanındakine duyduğu cümleyi söyler.Cümleyi en kısa sürede ve doğru söyleyerek bitiren grup oyunu kazanır.

OYUNUN ADI: RENKLERİ TOPLAR
GELİŞİM ALANI: Bilişsel Alan ve Dil Alanı
AMACI:Verilen nesne,olay yada varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
ARAÇ GEREÇLER: Değişik renklerde daire biçiminde kartonlar
OYUNCU SAYISI:8-10
YAŞ GRUBU:4-5
OYUNUN OYNANDIĞI YER:Sınıf Salon
UYGULAMA:
Öğretmen sınıfı iki grubu ayırır. Her grup bir renk seçer.Seçilen renklerde ve eşit sayıda daireler hazırlanır.Çocuklar sınıftan çıkarıldıktan sonra daireler sınıf içinde saklanır.Çocuklar sınıfa girdikten sonra her grup kendi grubunun rengindeki daireleri aramayı başlar.İki dakika içinde hangi grup daha fazla daire toplarsa oyunu o grup kazanmış olur.

OYUNUN ADI:ORMANDAKİ HAYVANLAR
GELİŞİM ALANI:Bilişsel Alan ve Dil Alanı
AMACI:Ses ayırt edebilme
ARAÇ GEREÇLER:-
OYUNCU SAYISI:Sınıf mevcudu
YAŞ GRUBU:4-5 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER:Sınıf salon
UYGULAMA:
Çocuklar arasından bir ebe seçilir.Ebe sınıfın önünden durur ve aşağıdaki sözleri söyler.
-“Ne yapalım,ne yapalım?
Siz söyleyin biz yapalım”
Çocuklar “Ebe yapsın biz yapalım” derler.
Ebe bir hayvan taklidi yapar.Tüm sınıf aynı hayvan sesini çıkartır.

OYUNUN ADI: Çömleğinde Ne Var?
GELİŞİM ALANI: Psikomotor alan
AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
ARAÇ GEREÇ: —
OYUNCU SAYISI: 8 -10
YAŞ GRUBU: 5- 6
OYUNUN OYNANDIĞI YER: açık alan
UYGULAMA: Çocuklar halka olup yere çömelirler. Biri ebe olur. Ebe halkanın dışında dolaşır, bir çocuğun yanında durur ve sorar:
— Çömleğinde ne var?
— yağ var, bal var
— satar mısın?
— satmam
— tattırır mısın?
— tattırmam
ebe çömelen oyuncunun eline hafifçe vurur ve:
— al öyleyse sen o yoldan ben bu yoldan..
der ve halkanın çevresinden dolaşarak aynı yere gelmek için koşmaya başlarlar. Eline vurulan çocuk da yerinden kalkar. Ebenin yönünün tersinde koşmaya başlar. Önce gelen çocuk boşalan yere çömelir. Diğeri ise ebe olur ve böylece oyun devam eder.

OYUNUN ADI: İhtiyar Büyücü
GELİŞİM ALANI: psikomotor alan
AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
ARAÇ – GEREÇ: —
OYUNCU SAYISI: 8- 10
YAÇ GRUBU: 5-6
OYUNUN OYNANDIĞI YER: açık hava
UYGULAMA: Çocuklar oyun alanında dağınık şekilde dururlar. Çocuklardan birisi sayışma ile ebe seçilir. (ihtiyar büyücü) bir tanesi de başkan olur. İhtiyar büyücü çocuklardan 2-3 metre ileride sırtı onlara dönük olarak durur. Yan tarafta da başkan vardır. Büyücü öne doğru yürümeye başlar.( kamburunu çıkararak, ayağını sürüyerek veya sekerek) diğerleri onu taklit ederek takip ederken hep bir ağızdan :
 ihtiyar büyücü hendeğe düştü bir kuruş buldu zengin oldu,

tekerlemesini söylerler. Çocuklar sözlerini bitirince büyücü başkana dönerek:
 bunlar kimin çocukları diye sorar.

Başkan çocuklardan birinin adını söylemişse büyücü yürümesine devam eder. Diğer çocuklar da tekerlemeyi söyleyerek büyücüyü takip ederler. Tekerleme bitince büyücü tekrar başkana sorar:
 bunlar kimin çocukları?

Başkan ‘’ ihtiyar büyücünün çocukları’’ derse büyücü geri döner, çocukları çizgi içerisinde yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk, büyülenmiş olur. Çocukların yakalanması için büyücüye yardım eder. Son kalan oyuncu yeni oyun için ihtiyar büyücü olur.

OYUNUN ADI: BAHÇIVAN VE YARAMAZ ÇOCUK
GELİŞİM ALANI: psikomotor alan
AMACI: bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
ARAÇ- GEREÇ: —
OYUNCU SAYISI: sınıf mevcudu
YAŞ GRUBU: 4-5 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER: açık hava
UYGULAMA: çocuklar her zamanki büyük bir halka oluştururlar, yere otururlar. Çocuklar arasından bir bahçıvan ve bir de yaramaz çocuk seçilir. Bahçıvan çiçekleri sularken yaramaz çocuk bahçede dolaşmaktadır. Bahçıvan yaramaz çocuğun yanına giderek sakın çimlere basma, çiçekleri koparma der. Yaramaz çocuk beni yakalamayı başarırsan söylediklerini yaparım der ve koçmaya başlar. Ama yaramaz çocuk hangi hareketi yapıyorsa bahçıvan da aynı hareketleri yapmak zorundadır. Örneğin çocuk iki kez kendi kendi etrafında dönerse bahçıvan da dönecek, tek ayakta koşarsa bahçıvan da tek ayakta koşacaktır.

OYUNUN ADI:Günün Hangi Saati
GELİŞİM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
AMAÇ:Kendi kendini güdüleyebilme
ARAÇ-GEREÇLER:Saat
OYUNCU SAYISI:8-10
YAŞ GRUBU:4-5 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER:Sınıf -Salon
UYGULAMA:
Öğretmen çocukları küçük gruplar halinde ayırır. Her grupla günün hangi saatini canlandırmak istediklerini konuşulur,canlandırmada neler yapılabileceği tartışılır. Her grup hazır olduğunda diğer gruplara ses kullanmadan sadece hareketlerle seçtikleri zaman dilimini anlatırlar.Örneğin;Sabahı seçen grup, uyanma , el yüz yıkama ,kahvaltı etme gibi hareketleri canlandırarak arkadaşlarına zaman dilimini tanıtırlar .Öğretmende sınıfta saat varsa o saati çocukların canlandırdığı vakte göre ayarlar.Örnekteki vakti göstermek için 9 yapılır.

OYUNUN ADI:Kardeşimi Gördün Mü?
GELİŞİM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
AMAÇ:Başkalarıyla İlişkilerini Yönetebilme
ARAÇ GEREÇLER:-
OYUNCU SAYISI: Sınıf Mevcudu
YAŞ GRUBU: 4-5
OYUNUN OYNANDIĞI YER: Sınıf -Salon
UYGULAMA:
Öğretmen,çocuklar arasından sana birini seçer,ona:
Arkadaşların arasından sana bir kardeş seçeceğiz.Ama senin bundan haberin olmayacak.Sen kardeşini bulmak için istediğin arkadaşına sorular sorabilirsin.Eğer sonunda kardeşini tanıyabilirsen,oyunda başarılı olacaksın,der.
Bundan sonra ebe dışarı çıkarılır.Çocuklardan biri kardeş olarak seçilir.Ebe içeri alındıktan sonra , arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini bulmaya çalışır.Örnek olarak:Ebe bir arkadaşına;
-Kardeşimi gördün mü?
-Gördüm.
-Elbisesi ne renkti?
-Kırmızıydı.
Ebe başka bir arkadaşına;
-Kardeşimi gördün mü?
-Gördüm.
-Kız mı, erkek mi?
-Kız.
-Saçları uzun mu?
-Uzun.
Ebe böylece arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini bulmaya çalışır.Başarılı olan alkışlanır.

OYUNUN ADI:Usta Bize İş Ver
GELİŞİM ALANI:Sosyal-Duygusal Alan
AMACI:Toplumsal Yaşamın Nasıl Sürdüğünü Fark Edebilme.
ARAÇ GEREÇLER:-
OYUNCU SAYISI:8-10
YAŞ GRUBU:4-5 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER:Sınıf- Salon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir